Zaterdagactiviteit

Zorgburo De Liemers organiseert zaterdagactiviteiten, bestemd voor kinderen en jongeren. Iedere deelnemer is ingedeeld in een vaste groep, samengesteld op basis van leeftijd en karakter. Een groep bestaat uit zes tot maximaal acht kinderen en wordt begeleid door een vaste begeleider en een stagiaire. De meeste kinderen komen om de twee weken naar hun groep, sommigen om de vier weken. In overleg is deelname ook elke week mogelijk. In de zomervakantie en de kerstvakantiezijn er geen zaterdagactiviteiten. Er worden dan door de weeks vakantieactiviteiten aangeboden.

Op donderdag krijgt elke deelnemer het programma voor die zaterdag per e-mail thuisgestuurd. Elke zaterdag worden de kinderen op zaterdagochtend om 10.30u verwacht, waarna het programma van die dag start. De invulling van de activiteiten varieert van creatief tot sportief en alles wat daar tussen zit. Er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de wensen, ideeën en behoeften van de deelnemers. Zo kan er geknutseld, gekookt worden of een activiteit buiten de deur ondernomen worden, zoals een museum bezocht, boodschappen doen en zwemmen. Om 16.30u is het programma afgelopen en worden de kinderen weer opgehaald.

Het doel van de zaterdagactiviteit is ontlasting van de thuissituatie, het stimuleren van de sociale ontwikkeling, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen vergroten en het leren variatie aan te brengen in de vrije tijdsbesteding.