Behandeling  Individueel

Zorgburo de Liemers biedt behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen. 


Behandeling en ambulante begeleiding 
van gezinnen en kinderen/jongeren onder één dak
 
Wij leveren een compleet aanbod voor ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen waar problemen zijn ontstaan als gevolg van of mede veroorzaakt door autisme. Wij bieden levensloopbegeleiding  en sluiten aan bij de hulpvragen van de kinderen/gezinnen. Gedragsdeskundigen zetten interventies in en ondersteunen waar nodig. Op die manier is de continuiteit gewaarborgd en komen de elementen voor een effectieve behnadeling en begeleiding van autisme samen.

We werken outreachend, dat wil zeggen dat we naar de cliënt toe gaan of met de cliënt meegaan. We zijn dichtbij en intensief aanwezif als het nodig is en op afstand en minder frequent aanweig ls dit mogelijk is. 

Welke behandeling bieden we?
De gedragsdeskundigen kunnen laagdrempelig en op maat behandeling bieden bij vragen over o.a. weerbaarheid, zelfbeeld, stemming, angst, zelfredzaamheid, problemen in het systeem, sociale vaardigheden, executieve functies. Daarbij worden verschillende methodes gebruikt zoals cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, systeemtherapie en SOVA-training. Waar nodig vindt diagnostiek plaats ter verheldering van de krachten en klachten van de client.


Wat bieden we niet?
Wij bieden geen behandeling wanneer er sprake is van complexe onderliggende psychiatrische problematiek, waarbij meerdere psychiatrische beelden samenhangen en waar ondersteuning van medicatie bij nodig is.

Voor behandeling is een zorgtoewijzing nodig van de gemeente waar u woont.