Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig!

Ieder mens is verschillend. Ieder mens is uniek en waardevol. Iedereen wil graag serieus genomen en gewaardeerd worden. Dat geldt ook voor mensen met autisme. Ook zij mogen zijn wie ze zijn. Autisme vraagt om een individuele en aangepaste begeleiding.