Voor verwijzers van jeugdhulp

Binnen de jeugdhulp in de regio Gelderland wordt gebruik gemaakt van een vast aanmeldformulier.

Wie gaat het aanmeldformulier invullen?
Het aanmeldformulier gaat ingevuld worden door jeugdbeschermers. Ook lokaal team medewerkers, als verwijzers van jeugdhulp, gaan dit aanmeldformulier jeugdhulp gebruiken. Daarmee hebben ook zij voordeel van de administratieve lastenverlichting.

Wanneer moet dit aanmeldformulier jeugdhulp worden ingevuld?
Het aanmeldformulier wordt ingevuld wanneer jeugdhulp nodig is. Het aanmeldformulier wordt verstuurd naar een individuele zorgaanbieder. Het aanmeldformulier wordt ook gebruikt voor
bespreking met het Regionale Expertteam. Daarnaast zijn in een aantal Gelderse jeugdhulpregio’s in samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders, zogeheten collectieven van zorgaanbieders in ontwikkeling. In deze collectieven dragen zorgaanbieders gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het bieden van tijdige en passende hulp. Het aanmeldformulier wordt ook gebruikt voor bespreking met een collectief van zorgaanbieders.

Deel 1
Deel 1van het aanmeldformulier bestaat uit inhoudelijke gegevens.
Dit deel vul je in wanneer je aan de hand van deel 1 van het aanmeldformulier een zorgaanbieder vraagt om mee te denken.
Daarnaast vul je deel 1 in om de vraag om jeugdhulp te bespreken met het Regionale Expertteam of een collectief van zorgaanbieders.

Deel 2
Deel 2 van het aanmeldformulier bestaat uit persoon specifieke gegevens.
Dit deel vul je alleen in wanneer je een aanmelding voor jeugdhulp doet bij een zorgaanbieder. De persoon specifieke gegevens heeft de zorgaanbieder nodig voor zijn cliëntenadministratie.

Deel 1 en deel 2 worden bij aanmelding jeugdhulp beiden verstuurd naar de zorgaanbieder.

Aanmeldformulier Jeugdhulp Deel 1
Aanmeldformulier Jeugdhulp Deel 2