Behandeling kinderen en jongeren

Wij bieden naast begeleiding ook behandeling aan kinderen en jongeren. Veelal speelt er naast autisme nog andere (gedrags)problematiek. Deze komt vaak voort uit eerdere, vaak negatieve ervaringen, veelal gekleurd door de diagnose autisme. Hierdoor is het soms nodig om naast begeleiding ook behandeling te starten.

Wij werken vanuit de visie ‘begeleiding is leidend en behandeling ondersteunend’. Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig. De basis waarop wij begeleiding en behandeling bieden hebben wij vastgelegd in de ‘Zorgburo Werkwijze’.

Behandelingen worden bij ons uitgevoerd door het Expertiseteam en door gekwalificeerde begeleiders onder supervisie van een regiebehandelaar. Het Expertiseteam bestaat uit ervaren gedragsdeskundigen. Wij bieden alleen behandelingen aan die wettenschappelijk onderbouwd zijn en effectief bewezen bij autisme. Samen met de jeugdige stelt de behandelaar een behandelplan op met doelen waaraan gewerkt wordt. De behandelingen die wij inzetten zijn wetenschappelijk getoetst en bewezen effectief. Indien de jeugdige ook begeleiding vanuit Zorgburo De Liemers ontvangt, wordt de begeleider actief betrokken. Er zal een intensieve samenwerking tot stand worden gebracht tussen de begeleider, de behandelaar en de jeugdige.

Voor behandelingen van kinderen en jongeren is een indicatie vanuit de gemeente nodig. Ben je al in zorg bij ons, dan kun je hiervoor contact opnemen met de jeugdconsulent van de gemeente waarin je woont. Ben je nog niet in zorg bij ons, dan kan de huisarts voor een verwijzing zorgen. Wij vragen dan de indicatie bij de gemeente aan. Hier is meer informatie te vinden over ons werkgebied.

 

Cognitieve gedragstherapie

 

EMDR

 

Psycho-educatie

 

Emotieregulatie

 

ACT

 

Sociale vaardigheden