Re-integratie vanuit het UWV

Wanneer je een uitkering (Wajong-, WIA-, of ziektewetuitkering) ontvangt vanuit het UWV kunnen wij je begeleiden bij de terugkeer naar werk. We kunnen je op verschillende manieren ondersteunen:

 • Maatschappelijke deelname traject
  In overleg met de re-integratiemedewerker gaan we op zoek naar vrijwilligerswerk of een hobby, zodat je stapsgewijs weer deelneemt aan de maatschappij.
 • Participatie interventie traject
  Activeren en stimuleren om zoveel mogelijk deel te nemen aan een sociaal netwerk buitenshuis.
 • Werk-fit traject
  We begeleiden je naar een werkervaringsplek of vrijwilligerswerk. Na het traject heb je voldoende capaciteiten om naar vermogen aan het werk te gaan en op zoek te gaan naar een passende betaalde baan.
 • Naar werk traject
  Volgend op het werk-fit traject. Je bent klaar om aan het werk te gaan en gaat samen met de re-integratiemedewerker op zoek naar een passende betaalde baan.