Duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk om bewust met duurzaamheid bezig te zijn. We letten daarbij op de volgende zaken:

Scheiden van afval
Binnen onze locaties wordt afval gescheiden ingezameld. Privacygevoelige informatie op papier wordt in een speciale container verzameld die opgehaald wordt voor vernietiging.

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van gebruikte artikelen zoals gebruikte kantoormeubelen en kasten, gebruikt spelmateriaal voor de kinderen. Cartridges worden ingeleverd zodat deze hergebruikt kunnen worden.

Reisafstanden
Door regionaal te werken, beperken we naast de reistijd ook de reisafstanden. Daar waar mogelijk wordt, om het reizen te beperken, ook gebruik gemaakt van digitale middelen zoals appen en beeldbellen.

Huisvesting
Ons kantoorpand wordt gehuurd. Waar mogelijk maken wij duurzame beslissingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van verlichting en energie.

Duurzaam personeelsbeleid
Wij hanteren een duurzaam personeelsbeleid, waarbij alle medewerkers op elke leeftijd een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de resultaten van de organisatie. Dat is het uitgangspunt van duurzame inzetbaarheid van personeel. Bij duurzame inzetbaarheid van personeel draait het om maatwerk. Daarbij kan het gaan om het combineren van werk- en zorgtaken ( zorg voor gezin en kinderen of mantelzorg voor bijvoorbeeld ouders) en/of langer doorwerken. Dit is voor veel functies binnen de organisatie mogelijk. Dit item komt jaarlijks terug in de jaargesprekken met medewerkers.