De Cliëntenraad

Wij hebben een cliëntenraad die maandelijks bijeenkomt en samen met directie gesprekken voert over allerlei onderwerpen die de zorgverlening raken. Denk bijvoorbeeld aan financiën, veiligheid, gezondheid en hygiëne, vrije tijd, klachten en ontwikkelingen. De cliëntenraad bestaat uit (oud)cliënten en directe familieleden van cliënten.
De cliëntenraad heeft een Medezeggenschapsregeling en Huishoudelijke reglement opgesteld.

Het jaarverslag 2022 van de cliëntenraad is hier in te zien.