Orthopedagogische dagbehandeling kinderen en jongeren

Wij bieden orthopedagogische dagbehandeling voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Orthopedagogische dagbehandeling is bedoeld voor kinderen met een hoofddiagnose autisme of daarmee samenhangende problematiek die vastlopen in het dagelijks leven. De zorgen kunnen betrekking hebben op de sociale en/of emotionele ontwikkeling en gedragsmoeilijkheden.

Binnen de orthopedagogische dagbehandeling kijken we wat het kind nodig heeft om verder tot ontwikkeling te komen. Dit kan zowel op individueel niveau zijn als binnen de behandelgroep. We proberen hiermee optimale kansen te creëren voor een verdere ontwikkeling en voor gedragsverandering. Daarbij kijken we wat er kan binnen de mogelijkheden van het kind en het systeem.

Bij orthopedagogische dagbehandeling wordt het systeem van de jeugdige (ouders, school, hulpverlening, etc) actief betrokken. De dagbehandeling vindt daarom altijd plaats in combinatie met ambulante begeleiding thuis en ouderintervisie.

Voor het deelnemen aan orthopedagogische dagbehandeling is een indicatie van de gemeente waarin de jeugdige woont nodig. Je kan hiervoor contact opnemen met het jeugdloket van de betreffende gemeente. Hier kun je zien wat ons werkgebied precies is.