Ambulante gezinsbegeleiding

Wij bieden intensieve ondersteuning aan gezinnen met hulpvragen voortkomend uit autisme. Wij stemmen de begeleiding af op de wensen en behoeften van de gezinsleden. De begeleider komt bij het gezin thuis en werkt nauw samen met de gezinsleden om weer grip te krijgen op het dagelijks leven, vanuit hun eigen vertrouwde omgeving.

Wij werken oplossingsgericht en benaderen de vraagstukken op een positieve manier. Onze begeleiders zijn geschoold en deskundig in het gebruik van diverse erkende methodieken. Samen met het gezin worden doelen opgesteld en wordt er gezocht naar de mogelijkheden en eigen krachten in het gezin. Door middel van de begeleiding leert de jeugdige vaardigheden, trucs en hulpmiddelen om in de complexe maatschappij toe te passen. Ouders/verzorgers leren vaardigheden om beter om te gaan met een gezinssituatie waarin hun kind autisme heeft en alles wat daarbij komt kijken.

Begeleidingstrajecten kunnen bij ons ingezet worden als kortdurend (enkele maanden), langdurend (enkele jaren) of als levensloopbegeleiding (levenslang). Wij vinden het belangrijk het netwerk van de jeugdige zoveel als mogelijk te betrekken in het begeleidingstraject. We zien dat dit mooie resultaten oplevert. Het wederzijdse begrip tussen de gezinsleden neemt toe, wat bijdraagt aan een ontspannen sfeer binnen het gezin en ontwikkeling mogelijk maakt.

Voor gezinsbegeleiding is een indicatie vanuit de gemeente nodig waarin je woonachtig bent. Je kunt je richten tot het jeugdloket van de betreffende gemeente. Hier vind je meer informatie over ons werkgebied.