“Bestaat autisme wel in de vorm zoals wij die kennen? Moeten we niet af van de diagnose autisme en veel meer uitgaan van de mogelijkheden, rekening houdend met de beperkingen. Ik zou in ieder geval op deze manier benaderd willen worden. ”

Louis Sloot, directeur en oprichter Zorgburo De Liemers

 

Betekent dit dan dat autismehulpverlening onzin is? Nee, integendeel. We spreken van “autisme” wanneer mensen een aantal kenmerken hebben waardoor zij het lastig vinden om in onze maatschappij te “overleven”.

Begeleiding is leidend, behandeling ondersteunend. Vanuit deze gedachte geven wij binnen
Zorgburo De Liemers de hulpverlening vorm. Het contact met de mens staat daarbij voorop en niet de diagnose.

Geïnteresseerd zijn in de persoon achter de diagnose is van wezenlijk belang. We bedoelen hiermee mensen echt zien en horen. Iedereen heeft een uniek verhaal en eigen wensen, behoeften en mogelijkheden.

 

Een organisatie voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme én hun omgeving