Cliëntondersteuning

Wanneer je in zorg bent heb je recht op cliëntondersteuning. Voor cliëntondersteuning bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is dit anders geregeld als via de gemeente.

Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet landruige zorg kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Diegene ondersteunt jou of jouw naaste met al je vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

Je hebt recht op deze cliëntondersteuning als je een indicatie hebt van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Voor meer informatie zie https://www.menziszorgkantoor.nl/zorg-nodig/clientondersteuning.


Vanuit gemeenten
Een cliëntondersteuner helpt je de weg te vinden op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Iedere gemeente kan cliënt­ondersteuning op haar eigen manier inrichten. Vaak kun je zelf direct contact opnemen met een organisatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Soms moet je eerst contact opnemen met de gemeente. Bekijk het Overzicht per gemeente voor informatie over cliëntondersteuning in jouw gemeente.