De Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit een aantal medewerkers die inspraak hebben in actuele onderwerpen en daarmee de belangen van de rest van de medewerkers behartigen. De leden van de ondernemingsraad hebben nauw contact met het bestuur, de Raad van Commissarissen en de achterban om zo gedegen beslissingen te kunnen nemen.