Missie en visie

Wij bieden deskundige ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen waar problemen zijn ontstaan als gevolg van of mede veroorzaakt door autisme. Wij doen dit vanuit de visie ‘begeleiding is leidend, behandeling ondersteunend’. Wij vinden het belangrijk om maatwerk te leveren. Wij doen dit zoveel mogelijk in samenspraak met de cliënt en zijn netwerk. We doen dit vanuit een kleinschalige organisatie met een integraal zorgaanbod. We willen bereiken dat mensen met autisme zo optimaal en zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Zorgburo Werkwijze 

De visie en missie van Zorgburo De Liemers is vastgelegd in de De Zorgburo Werkwijze en verder uitgewerkt in de Visie “Begeleiding is leidend, behandeling ondersteunend”.

De volgende speerpunten staan hierin centraal:
  • Wij vinden dat de diagnose autisme abstract is.
  • Een diagnose zegt niets over een passende aanpak, de persoon of over het verhaal achter deze persoon.
  • We spreken van “autisme” wanneer mensen een aantal kenmerken hebben waardoor zij het lastig vinden om zich in onze maatschappij staande te houden.
  • Bij ons staat de mens centraal en niet zijn/haar diagnose. Er wordt ten alle tijden gekeken naar ieders verhaal, de behoeftes en mogelijkheden.

Begeleiding is leidend, behandeling ondersteunend
Begeleiding is leidend
. Het is een essentieel onderdeel van de ondersteuning die ingezet moet worden om vaardigheden, trucs en hulpmiddelen in te zetten om een weg te vinden in deze gecompliceerde maatschappij. Deze begeleiding kan binnen Zorgburo De Liemers kortdurend, langdurend of als levensloopbegeleiding worden ingezet. Begeleiders maken gebruik van diverse erkende methodieken en zijn hierin geschoold.

Binnen de geboden begeleiding werken we vanuit de Zorgburo Werkwijze en de 6 basisprincipes van de Autisme centraal methodiek.

Behandeling is ondersteunend. Naast de diagnose autisme spelen vaak bijkomende problemen en co-morbiditeit. Deze komen voort uit eerdere, vaak negatieve levenservaringen, veelal gekleurd door de diagnose autisme. Naast een vorm van begeleiding is het inzetten van behandeling hierdoor soms noodzakelijk. Binnen Zorgburo De Liemers bieden we behandeling en begeleiding onder één dak. Behandelingen die worden ingezet zijn wetenschappelijk getoetst en bewezen effectief.
De Zorgburo Werkwijze en de visie “Begeleiding is leidend, behandeling ondersteunend” is gebaseerd op de missie en visie van Zorgburo De Liemers. Deze visie hebben we beschreven vanuit drie pijlers: de mens met autisme, de omgeving en onze expertise op het gebied van autisme. Hier kun je er meer over lezen.