Medezeggenschap

Bij Zorgburo De Liemers vinden wij het van groot belang dat cliënten, naasten en medewerkers inspraak hebben. Door middel van inspraak geven we cliënten en ouders de mogelijkheid mee te praten over de zorgverlening. Door de medezeggenschap van cliënten en naasten leren wij van zorgervaringen en verbeteren wij onze hulpverlening. Cliënten en naasten kunnen bij ons op verschillende manieren meepraten over allerlei onderwerpen.

Huisoverleg
Binnen onze woonvormen vindt er een aantal keer per jaar huisoverleg plaats. Bewoners gaan met de woonbegeleiding in gesprek over allerlei zaken die betrekking hebben op de zorgverlening en woonomgeving. Zo krijgen wij meer informatie over hetgeen als prettig wordt ervaren en waar nog verbeterpunten liggen.

Focusgroepen
Via focusgroepen geven wij cliënten, naasten en medewerkers de gelegenheid inspraak te hebben. Zij kunnen in deze gesprekken hun zorgervaringen delen en kunnen aangeven wat goed gaat. Daarnaast vragen wij hen wat zij liever zien en op hoe we dat het beste aan kunnen pakken.

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie over de cliëntenraad en de ondernemingsraad.