Meerjaren beleidsplan

Wij hebben een meerjaren beleidsplan opgesteld, waarin wij onze ambities vertalen naar concrete doelen. Wij richten ons de komende jaren onder andere op:

  • Het verder uitwerken en implementeren van onze visie op hulpverlening. Hiermee bedoelen we dat we de Zorgburo Werkwijze en onze visie ‘Begeleiding is leidend, behandeling ondersteunend’ nog verder willen ontwikkelen en uitdragen. Dit is de basis voor de hulpverlening die wij bieden.
  • Goed werkgeverschap. We willen een veilige, open en lerende organisatie zijn. Een platte organisatie met korte lijnen. Een organisatie waar kennis en kwaliteiten van medewerkers optimaal worden benut en medewerkers in hun kracht worden gezet.
  • De samenwerking met stakeholders uitbreiden en verstevigen. Wij vinden het belangrijk om op een goede manier samen te werken met onze stakeholders. We zijn actief op zoek naar mogelijkheden om samen te werken met andere zorgorganisaties. Dit om de hulpverlening van cliënten verder te optimaliseren.