Raad van Commissarissen

Bij Zorgburo De Liemers vinden we goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden voor het bieden van goede zorg. Zorgburo De Liemers heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit drie leden. Een voorzitter, een lid met het aandachtsgebied zorg en een lid met het aandachtsgebied financiën en IT. Hierdoor heeft de Raad van Commissarissen voldoende expertise in huis om de besluitvorming van het bestuur over allerlei onderwerpen te toetsen.

De raad van Commissarissen houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorgverlening van Zorgburo De Liemers. Zij toetst het beleid en de besluiten van het bestuur. Zij stelt zich positief kritisch op en houdt rekening met het publieke belang van onze zorgorganisatie en het perspectief van zowel cliënten als medewerkers.

De Visie Op Toezicht 2023 is hier te lezen.