Financiëring en eigen bijdrage

Jeugdhulp
Wij bieden begeleiding en behandeling aan jongeren. Deze zorg valt binnen de Jeugdwet. De Jeugdwet kent op dit moment geen eigen bijdrage.


Begeleiding volwassenen
Begeleiding van volwassenen kan vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geboden worden.

In 2022 betalen cliënten binnen de Wmo een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning. Zie ook: https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/wmo

De mogelijke eigen bijdrage voor de Wlz wordt berekend aan de hand van het inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg en verschilt daarom per cliënt. Zie ook: https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz


Behandeling volwassenen
Behandeling wordt vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. Vanaf 2022 geldt in de GGZ het Zorgprestatiemodel, waarbij behandelingen maandelijks gefactureerd worden. De factuur zal zoveel mogelijk direct naar de zorgverzekeraar verstuurt worden. In sommige gevallen ontvang je de factuur zelf. Je kunt deze dan zelf bij zorgverzekeraar indienen en vervolgens de factuur voldoen. De ziektekostenverzekering kent een eigen risico. Het eigen risico voor het jaar 2022 is 385,- euro. Mogelijk heb je het eigen risico vrijwillig verhoogd. Je betaalt dan een hoger bedrag aan eigen risico.

 

Wij vragen geen tarieven voor aanvullende diensten.