Ambulante begeleiding kinderen en jongeren

Wij bieden ambulante ondersteuning aan kinderen en jongeren met hulpvragen voortkomend uit autisme. Wij stemmen de begeleiding af op de wensen en behoeften van de jeugdige en zijn/haar naaste familieleden. Zo wordt er gezamenlijk een zorgplan opgesteld. Hierin staan de doelen waaraan samen met de begeleider wordt gewerkt. Door middel van begeleiding leert de jeugdige vaardigheden, trucs en hulpmiddelen om in de complexe maatschappij toe te passen. Ouders/verzorgers leren vaardigheden om beter om te gaan met een gezinssituatie waarin hun kind autisme heeft en alles wat daarbij komt kijken.

Begeleidingstrajecten kunnen bij ons ingezet worden als kortdurend (enkele maanden), langdurend (enkele jaren) of als levensloopbegeleiding (levenslang). Wij vinden het belangrijk het netwerk van de jeugdige zoveel als mogelijk te betrekken in het begeleidingstraject. We zien dat dit mooie resultaten oplevert. Het wederzijdse begrip tussen de gezinsleden neemt toe, wat bijdraagt aan een ontspannen sfeer binnen het gezin en ontwikkeling mogelijk maakt. Onze begeleiders zijn geschoold en deskundig in het gebruik van diverse erkende methodieken.

Voor ambulante begeleiding aan kinderen en jongeren is een indicatie vanuit de gemeente waar de jongere woonachtig is nodig. Je kunt hiervoor contact opnemen met het jeugdloket van de betreffende gemeente. De (huis)arts kan ook voor een verwijzing voor begeleiding zorgen. Wij vragen dan een indicatie bij de betreffende gemeente aan. Hier vind je meer informatie over ons werkgebied.