Behandeling volwassenen

Wij bieden naast begeleiding ook behandeling aan volwassenen. Veelal speelt er naast autisme nog andere problematiek en co-morbiditeit. Deze komen vaak voort uit eerdere, vaak negatieve levenservaringen, veelal gekleurd door de diagnose autisme. Hierdoor is het soms nodig om naast begeleiding ook behandeling te starten.

Behandelingen worden bij ons uitgevoerd door het Expertiseteam en door gekwalificeerde begeleiders onder supervisie van een regiebehandelaar. Het Expertiseteam bestaat uit ervaren gedragsdeskundigen. Wij bieden alleen behandelingen aan die wettenschappelijk onderbouwd zijn en effectief bewezen bij autisme. Samen met jou stelt de behandelaar een behandelplan op met doelen waaraan gewerkt wordt.

De behandelingen die wij inzetten zijn wetenschappelijk getoetst en bewezen effectief. Indien je ook begeleiding vanuit Zorgburo De Liemers ontvangt, wordt de begeleider actief betrokken. Er zal een intensieve samenwerking tot stand worden gebracht tussen de begeleider, de behandelaar en jou.

Voor behandeling is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Behandeling wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Hiervoor geldt een jaarlijks eigen risico, voor 2022 is dit 385,- euro.


Kwaliteitsstatuut GGZ
Elke zorgaanbieder moet een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut hebben om GGZ-zorg voor volwassenen te kunnen leveren. In het Kwaliteitsstatuut geven we informatie over de procedure bij een intake, de manier waarop de zorg georganiseerd is, de samenwerking met andere zorgverleners en de klachtenprocedure. Daarnaast beschrijven we in het statuut hoe wij de kwaliteit van zorg en de deskundigheid van onze medewerkers op peil houden. Leren van zorgervaringen van cliënten en leren van elkaar vinden wij hierbij belangrijk.
Het Kwaliteitsstatuut 2022 is hier te lezen.

 

 

Cognitieve gedragstherapie

 

EMDR

Psycho-educatie

 

ACT

Sociale vaardigheden

 

Oplossingsgerichte psychologie