Cognitieve gedragstherapie

Bij Cognitieve gedragstherapie (CGT) leer je om anders tegen bepaalde situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Deze behandelvorm gaat ervan uit dat klachten of problemen voortkomen uit de wijze waarop mensen informatie selecteren en verwerken. Er is sprake van een wisselwerking tussen hoe iemand denkt, zich voelt en zich gedraagt.
Er wordt bij Cognitieve gedragstherapie gewerkt met de vijf G’s: Gebeurtenis, Gedachten, Gevoel, Gedrag en Gevolg. Door het feitelijk beschrijven van een gebeurtenis worden gedachten onderzocht en herkend. Er wordt gekeken naar helpende en niet-helpende gedachten. Zo krijg je meer invloed op jouw gedachten, emoties en gedrag.