Ambulante begeleiding volwassenen

Wij bieden ambulante ondersteuning aan volwassenen met hulpvragen voortkomend uit autisme. Wij stemmen de begeleiding af op jouw wensen en behoeften. Zo wordt gezamenlijk een zorgplan opgesteld. Hierin staan de doelen waaraan je samen met de begeleider gaat werken. Door middel van begeleiding leer je vaardigheden, trucs en hulpmiddelen om in de complexe maatschappij toe te passen.

Begeleidingstrajecten kunnen bij ons ingezet worden als kortdurend (enkele maanden), langdurend (enkele jaren) of als levensloopbegeleiding (levenslang). Wij vinden het belangrijk jouw netwerk zoveel als mogelijk te betrekken in het begeleidingstraject. We zien dat dit mooie resultaten oplevert. Het wederzijdse begrip neemt toe. Onze begeleiders zijn geschoold en deskundig in het gebruik van diverse erkende methodieken.

Ambulante begeleiding van volwassenen wordt gefinancierd via de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Je kunt ondersteuning aanvragen bij de gemeente waarin je woonachtig bent (bij zorg uit de Wmo) of bij het CIZ via https://www.ciz.nl/client/ik-wil-een-aanvraag-doen (bij zorg uit de Wlz).
Lees hier meer over ons werkgebied en de mogelijke eigen bijdrage die geldt.