Dagbehandeling kinderen en jongeren

Wij bieden dagbehandeling voor kinderen en jongeren in de leeftijd van ongeveer 5 tot 18 jaar. In kleine groepjes helpen onze begeleiders spelenderwijs de zelfredzaamheid en sociale vaardigheden van de jeugdige te vergroten. Er is veel aandacht voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van de kinderen en jongeren. Sport, spel en andere leuke activiteiten worden ingezet om te werken aan doelen. De doelen kunnen zijn:

  • Keuzes maken
  • Grenzen aangeven
  • Vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • Ondernemen van nieuwe activiteiten
  • Rekening houden met een ander
  • Stimuleren van sociale vaardigheden

Op woensdagmiddag zijn er groepen voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 5 tot 12 jaar en op zaterdag zijn er groepen voor kinderen en jongeren van ongeveer 5 tot 18 jaar. In de zomer- en kerstvakantie bieden wij ook dagbehandeling op andere dagen aan. Voor het deelnemen aan de groepen dagbehandeling is een indicatie van de gemeente waarin de jeugdige woont nodig. Je kan hiervoor contact opnemen met het jeugdloket van de betreffende gemeente. Hier kun je zien wat ons werkgebied precies is.