Dagbehandeling kinderen en jongeren

Zorgburo De Liemers biedt een totaalpakket waarbij dagbehandeling in combinatie met ambulante begeleiding en behandeling in de thuissituatie wordt gegeven. Met deze combinatie zorgen we er voor dat het hulpvraaggericht werken, de koppeling tussen behandelgroep en de directe omgeving van het kind en de afstemming met ouders wordt gewaarborgd.

De behandeling wordt op woensdagmiddag voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar gegeven en op zaterdag voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. In de zomervakantie en de kerstvakantie wordt de dagbehandeling op andere dagen aangeboden.

In kleine groepjes helpen we kinderen en jongeren met het vergroten van de zelfredzaamheid, sociale en cognitieve ontwikkeling. Dit doen we spelenderwijs. Sport, spel en leuke activiteiten vormen de basis. Het is belangrijk om vaardigheden in de praktijk te oefenen. Uit zowel wetenschappelijk onderzoek als de dagelijkse praktijk is gebleken dat kinderen en jongeren met autisme moeilijk generaliseren en dat het daarom belangrijk is om vaardigheden in de praktijk aan te leren Het is belangrijk dat het aanleren gebeurt in de juiste context, zowel thuis als op de groep en in dagelijkse situaties.

Doel
Zorgburo de Liemers werkt binnen dagbehandeling in kleine groepjes aan verschillende doelen:

  • Keuzes maken
  • Zelfstandigheid vergroten
  • Ondernemen van nieuwe activiteiten
  • Grenzen verleggen
  • Stimuleren van sociale vaardigheden
  • Rekening houden met de ander
  • Oplossingsvaardigheden vergroten


Werkwijze

Onze medewerkers beschikken over een relevante opleiding. Dagbehandeling wordt in combinatie met ambulante begeleiding en behandeling gegeven. Gedragsdeskundigen zetten interventies in en ondersteunen waar nodig.

Voor het deelnemen aan de dagbehandeling is een zorgtoewijzing nodig van de gemeente waar u woont.