Leren van zorgervaringen

Wij vinden het binnen Zorgburo De Liemers belangrijk om te leren van zorgervaringen van cliënten. Er zijn verschillende manieren waarop wij de cliënttevredenheid ophalen:

  • In zorgplanbesprekingen en evaluaties worden zorgervaringen besproken.
  • Via de cliëntenraad die maandelijks bijeenkomt halen we zorgervaringen en verbeterpunten op.
  • Wanneer cliënten uit zorg gaan ontvangen zij een enquête over de hulpverlening.
  • Via een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek halen wij informatie op over zaken die goed gaan en waar verbeterpunten liggen.
  • Jaarlijkse focusgroepen met cliënten om nog meer informatie op te halen en cliënten de ruimte te geven hun zorgervaringen verder toe te lichten en verbeterpunten te omschrijven.