Wonen met begeleiding (jong)volwassenen

Wij beschikken over 25 appartementen waar jongeren vanaf 18 jaar met intensieve begeleiding kunnen wonen. Op basis van jouw behoeften en hulpvragen wordt bepaald op welke gebieden en hoeveel begeleiding je nodig hebt. Wij leggen dit samen met jou vast in een handelingsplan. Je kunt bij ons onder andere hulp krijgen bij sociale redzaamheid, huishoudelijke vaardigheden, administratieve vaardigheden, omgaan met geld, school, werk, dagbesteding en het invullen van vrije tijd. Alles is erop gericht jou zo zelfstandig mogelijk te laten leven en wonen.

Wonen met begeleiding wordt bekostigd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de gemeente. Voor de WLZ is een toewijzing nodig van het CIZ. Voor de gemeente kun je contact opnemen met het WMO-loket van de gemeente waarin je woont (hier vind je meer informatie over ons werkgebied). Bij wonen met begeleiding betaal je zelf de huur en de kosten voor gas, water en elektra.