Voor kinderen en jongeren

Wij bieden ondersteuning aan kinderen en jongeren vanuit de visie “Begeleiding is leidend, behandeling ondersteunend“. Begeleiding is een essentieel onderdeel van de ondersteuning die ingezet moet worden om vaardigheden, trucs en hulpmiddelen in te zetten om een weg te vinden in deze gecompliceerde maatschappij. Deze begeleiding kan bij ons kortdurend, langdurend of als levensloopbegeleiding worden ingezet. Naast de diagnose autisme spelen vaak bijkomende problemen en co-morbiditeit. Deze komen voort uit eerdere, vaak negatieve levenservaringen, veelal gekleurd door de diagnose autisme. Naast een vorm van begeleiding is het inzetten van behandeling hierdoor soms noodzakelijk.