HKZ-gecertificeerd

Wij zijn een HKZ-gecertificeerde zorgorganisatie. HKZ is een kwaliteitskeurmerk in de zorg- en welzijnssector. We laten hiermee zien serieus bezig te zijn met (het verbeteren van) de kwaliteit van onze zorgverlening en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden.

Er zijn verschillende manieren waarop we de kwaliteit van onze hulpverlening waarborgen en verbeteren. Zo leren wij van zorgervaringen van cliënten. Daarnaast hebben cliënten en ouders inbreng en medezeggenschap in onderwerpen die de zorgverlening raken. We houden jaarlijks verscheidene interne audits ten aanzien van kwaliteitsonderwerpen. Het meerjaren beleidsplan helpt ons bepaalde kwaliteitsdoelen te formuleren en realiseren.

In het Kwaliteitsstatuut GGZ geven wij informatie over de procedure bij een intake, de manier waarop de zorg georganiseerd is, de samenwerking met andere zorgverleners en de klachtenprocedure. Daarnaast beschrijven we in het statuut hoe wij de kwaliteit van zorg en de deskundigheid van onze medewerkers op peil houden.