Systeembehandeling

Bij systeembehandeling worden je naasten, zoals je ouders, partner, broer(s) en zus(sen) betrokken bij de behandeling. Het uitgangspunt van deze behandelvorm is dat een probleem of klacht niet op zichzelf staat. De leefsituatie en onderlinge relaties, oftewel het systeem, hebben invloed op het probleem.

Naast autisme spelen vaak co-morbide problemen een rol. Ook zijn er soms meer gezinsleden met autisme of andere (psychische) problematiek. Dit kan de relationele dynamiek bemoeilijken. Er is veel aandacht voor de, veelal disfunctionele, interactiepatronen binnen het gezin. Bij systeembehandeling worden alle betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen ze zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing.