Handige links

YouTube Zorgburo De Liemers. Informatieve video’s over alles wat te maken heeft met autisme en leuke activiteiten met kinderen.

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) is op advies van de Gezondheidsraad opgericht met als doel kennis uit de wetenschap beter te laten doorstromen naar de praktijk. De AWA komt met concrete producten die inzetbaar zijn in beleid, zorg en onderwijs. Zorgburo De Liemers is bij de AWA betrokken als formeel adviseur.

Kenniscentrum Phrenos beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met psychische aandoeningen te bevorderen. Phrenos doet dat door kennis te ontwikkelen, te delen en te doen toepassen.

Het programma ‘Vanuit autisme bekeken‘ zet een beweging in gang om anders met autisme om te gaan.

Nederlandse Vereniging voor Autisme en haar activiteiten.

Autisme Centraal. Informatieve site over autisme.

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) informeert burgers over financiële regelingen in de zorg.

Per Saldo is een vereniging van persoonsgebonden budget gebruikers.