Zorgburo is gestart met orthopedagogische dagbehandeling

Zorgburo De Liemers start met orthopedagogische dagbehandeling voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar. 

Vanaf mei hebben we ons behandelaanbod verder uitgebreid en zijn we gestart met orthopedagogische dagbehandeling voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar.

De dagbehandeling is bedoeld voor kinderen met een hoofddiagnose autisme of daarmee samenhangende problematiek, die vastlopen in het dagelijks leven. De zorgen kunnen betrekking hebben op de sociale en/of emotionele ontwikkeling en gedragsmoeilijkheden.

Binnen de dagbehandeling kijken we wat het kind nodig heeft om verder tot ontwikkeling te komen. Dit kan zowel op individueel niveau zijn als binnen de behandelgroep. We proberen hiermee optimale kansen te creëren voor een verdere ontwikkeling en voor gedragsverandering. Daarbij kijken we wat er kan binnen de mogelijkheden van het kind en het systeem.

Bij de dagbehandeling wordt het systeem (ouders, school, hulpverlening, etc) actief betrokken. Orthopedagogische dagbehandeling vindt daarom altijd plaats in combinatie met ambulante begeleiding thuis en ouderintervisie.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Marloes Bunschoten, m.bunschoten@zorgburodeliemers.nl of bel 06-57615910.

Er is nog plaats. Je kunt je aanmelden door contact op te nemen met dagbehandeling@zorgburodeliemers.nl

Terug naar overzicht