Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) helpt jou om mentaal flexibeler te worden en steeds meer aandacht te besteden aan wat jij belangrijk vindt in je leven. Het gaat voor een groot deel over het accepteren van je gevoel en emoties en het leren afstand nemen van je gedachten.

Het overige stuk, het ‘Commitment’ gedeelte, gaat over dat jij nagaat wat je belangrijk vindt en vanuit daar leert te handelen. Dit doe je door het niet alleen te denken, maar juist door te doen. Tijdens ACT krijg je praktische oefeningen om hiermee te oefenen en je dit helemaal eigen te maken. Juist door te doen stap je uit die negatieve spiraal. Je houdt energie over die je voorheen kwijt was aan het strijden tegen je negatieve gedachten. Die kun je nu besteden aan wat je écht belangrijk vindt.