Oplossingsgerichte psychologie

Oplossingsgerichte therapie richt zich op het benutten van jouw sterke kanten en je hulpbronnen. Samen met de behandelaar onderzoek je welke vaardigheden je in huis hebt om problemen aan te pakken. De aandacht gaat vooral uit naar de oplossing in plaats van het probleem. Er wordt breed gekeken naar mogelijke oplossingen, waarbij je bij jezelf te rade gaat welke oplossing passend is in de situatie. Door oplossingsgerichte psychologie vergroten we je vaardigheid om zelfstandig beslissingen te nemen.