EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een deel van de mensen verwerkt deze ervaringen op eigen kracht. Anderen ontwikkelen klachten, zoals nare herinneringen aan de gebeurtenis (herbelevingen en flashbacks). Schrikreacties, vermijding, somberheid en slaapproblemen komen ook voor.  

Bij EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) zal de behandelaar je vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De behandelaar zal je vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus.

EMDR heeft als belangrijkste doel het verminderen van klachten zoals spanning, somberheid en herbelevingen die in verband worden gebracht met de nare gebeurtenis.