Samenwerking

We werken intensief samen met verschillende ketenpartners om goede hulpverlening te kunnen bieden. We werken bijvoorbeeld samen met de sociale teams van diverse gemeenten, andere (jeugd)zorginstellingen en huisartsen. Dankzij een goede samenwerking kunnen we de hulpverlening op elkaar afstemmen en verloopt het zorgproces voor de cliënt zo soepel mogelijk.

Om de zorg en samenwerking te blijven verbeteren, zijn wij ook vertegenwoordigd in diverse projecten en netwerken. Zo werken wij samen met:

  • Sa-net: Samen met Sa-net hebben wij ons ingeschreven voor de zorginkoop in de regio Achterhoek. We werken nauw samen met deze zorgorganisatie om een breed spectrum aan zorg in de regio Achterhoek te kunnen blijven bieden.
  • Dr. Leo Kannerhuis: Nog aanvullen
  • Karakter: Nog aanvullen
  • GG-net: Nog aanvullen
  • De Academische Werkplaats Autisme: Wij zijn vertegenwoordigd binnen de Academische werkplaats Autisme, waarbij wij onder andere meewerken aan de ontwikkeling van E-Health.
  • Nog meer?