Vacatures / stageplaatsen 

- Invalkracht beschermd wonen

- Begeleider voor de afdeling vrije tijd

- Activiteitenbegeleider Vrije Tijd

- Stageplaatsen bij Vrije Tijd 2019-2020

- Stageplaatsen weekendje weg 2019-2020

 

Informatie over alle genoemde vacatures zie hieronder.

 

Zorgburo de Liemers is een door het ministerie erkende organisatie voor de begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme met een normale begaafdheid. Wij bieden: begeleid wonen voor (jong)volwassenen, vrije tijd activiteiten voor kinderen en jongeren, ambulante begeleiding, onderwijsondersteuning, re-integratietrajecten en jobcoaching,

______________________________________________________________________________________

 

Wij zoeken per direct voor de afdeling Beschermd wonen   

                   een invalkracht beschermd wonen

De functie:
Binnen de afdeling Beschermd wonen worden 29 jongvolwassenen met autisme en een normale begaafdheid begeleid, die nog niet toe zijn aan zelfstandig wonen. De individuele behoefte bepaalt op welke gebieden de jongvolwassene ondersteuning ontvangt. De ondersteuning vindt zo veel mogelijk  individueel plaats, aan de hand van een handelingsplan. Het doel van de begeleiding is, dat de jongvolwassenen steeds zelfstandiger worden en na verloop van tijd doorstromen naar een eigen woonplek, met zo min mogelijk begeleiding.

Wij zoeken per direct een invalkracht.

Wij vragen:
Begeleider met een afgeronde MBO niveau 4 of HBO opleiding. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de begeleiding van jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis en een normale begaafdheid. 
Je kunt zelfstandig werken en bent bereid om op onregelmatige tijden te werken. Je bent stressbestendig,  flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit) , enthousiast en beschikt over goede communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden.

Wij bieden:

Een salariëring conform de CAO geestelijke gezondheidszorg. Werken in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng. We bieden in eerste instantie een nul uren overeenkomst voor de zomerperiode 2019. Na de zomer komen er mogelijk vaste uren beschikbaar.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marijne Parker Brady, afdelingshoofd, telefoon 0316-533333. Je motivatie en CV kun je per email versturen aan:
personeelszaken@zorgburodeliemers.nl

Je kunt reageren tot maandag 8 juli.  De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdagochtend 11 juli 2019.

______________________________________________________________________________________

 

Begeleider afdeling vrije tijd
uren in overleg

De functie:
De afdeling Vrije Tijd organiseert wekelijks op woensdagmiddag, vrijdagavond en zaterdag een activiteit voor kinderen en jongeren met autisme en een normaal intelligentieniveau. De kinderen en jongeren nemen daar aan deel in vaste groepjes. Daarnaast worden er per leeftijdsgroep ‘weekendjes weg’ georganiseerd. Ook worden er tijdens alle schoolvakanties vakantieactiviteiten georganiseerd en in de zomervakantie zomerkampen georganiseerd.

Doel is kinderen/jongeren leer- en ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden in het doen van vrijetijdsactiviteiten en te stimuleren dat zij deel gaan nemen aan reguliere vrijetijdsbesteding activiteiten.

Wij vragen:
Een begeleider met minimaal een MBO niveau 4 opleiding. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring in het begeleiden van groepen kinderen en jongeren. En bij voorkeur kennis en ervaring met autisme.
Je bent bereid om minimaal 2 weekenden of zaterdagen per maand en in schoolvakantieperiodes te werken. Je bent zelfstandig, stressbestendig, flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit), enthousiast en beschikt over goede communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden. Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.

Wij bieden:
Werken in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng. Een salariëring conform de CAO geestelijke gezondheidszorg. Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract. Afhankelijk van het aantal uren kun je ingezet worden als ambulant begeleider.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marijne Parker Brady, Afdelingshoofd, telefoon 0316-533333.

Reageren op deze vacature kan door een motivatiebrief met CV te sturen aan:

personeelszaken@zorgburodeliemers.nl

     ____________________________________________________________________________________                                                                              

Activiteitenbegeleider voor de afdeling Vrije Tijd
op oproepbasis (zeer regelmatig)

De functie:
De afdeling Vrije Tijd organiseert wekelijks op woensdagmiddag, vrijdagavond en zaterdag een activiteit voor kinderen en jongeren met autisme en een normaal intelligentieniveau. De kinderen en jongeren nemen daar aan deel in vaste groepjes. Daarnaast worden er per leeftijdsgroep ‘weekendjes weg’ georganiseerd. In kleine groepjes en met vaste medewerkers wordt de kinderen een leuk weekend bezorgd en worden ouders ontlast.

Doel is kinderen/jongeren naast een leuke dag/weekeind, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden in het doen van vrije tijdsactiviteiten, het leren van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. Ook worden er tijdens de zomervakantie kampen georganiseerd en tijdens alle schoolvakanties vakantieactiviteiten.

De begeleiders hebben een relevante MBO-4 en/of HBO opleiding (SPH, MWD, Pedagogiek).

Wij vragen:
Een begeleider met een afgeronde MBO niveau 4 of HBO opleiding. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de begeleiding van kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis en een normaal intelligentieniveau..
Je hebt affiniteit met de werkgebieden vrije tijd, je kan zelfstandig werken en bent bereid om op woensdag, in de weekenden (van vrijdagmiddag tot zondagavond) en in vakantieperiodes te werken. Je bent stressbestendig en flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit), enthousiast en beschikt over goede communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden. Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.

Wij bieden:

Een salariëring conform de CAO geestelijke gezondheidszorg in FWG schaal 35 (1.748,- tot 2.599,-). Wij bieden in eerste instantie een oproepcontract, waarbij je ervan uit kunt gaan dat je regelmatig opgeroepen zult worden. Bij goed functioneren en voldoende werk is er vooruitzicht op een jaarcontract voor een vast aantal uren.  
Werken in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marijne Parker Brady, Afdelingshoofd Jeugd en Gezin, telefoon 0316-533333. Reageren op deze vacature kan door een motivatiebrief met CV te sturen aan:

 personeelszaken@zorgburodeliemers.nl

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

                                                

____________________________________________________________________________________

Stagiaires voor het schooljaar 2019-2020:

Voor de afdeling Vrije Tijd zoeken wij op de woensdagmiddag-, vrijdagavond- en zaterdagactiviteiten tweedejaars studenten van een MBO4 of HBO opleiding SPH, Pedagogiek.

 

Korte omschrijving van de organisatie:  

Zorgburo de Liemers ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in hun ontwikkeling naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Onze begeleiding is gericht op het geven van inzicht in niet alleen beperkingen, maar vooral in mogelijkheden. We investeren in het aanleren van vaardigheden, in een sterk eigen netwerk en in een stabiele omgeving. Hierdoor vergroten we de kansen op zelfstandigheid.

Korte omschrijving van de stageafdeling/-locatie:

Tijdens de dag- en avondactiviteiten begeleid je, met een gediplomeerde medewerker, een groep van maximaal 8 kinderen/jongeren (5 tot ongeveer 30 jaar) met Autisme en aanverwante stoornissen.

De activiteiten vinden momenteel plaats op de woensdagmiddag, vrijdagavond, zaterdag en tijdens schoolvakanties ook op andere doordeweekse dagen.

Er wordt tijdens de activiteiten gewerkt aan de volgende doelen:

- De sociale omgang met leeftijdsgenoten wordt verbeterd.

- Het ouder/gezinssysteem van het kind/jongere wordt ontlast.

- Het kind/jongere heeft meer variatie in zijn vrije tijdsbesteding.

 Werkzaamheden:

Je bent betrokken bij de voorbereiding, uitvoeren en afronding van een activiteit van een vaste groep kinderen/jongeren. In het begin van de stage wordt er van je verwacht dat je meedenkt met de voorbereiding van de activiteit, om gaandeweg steeds meer zelfstandig te kunnen werken. Je organiseert en begeleidt dan individueel activiteiten (natuurlijk wel onder begeleiding van de groepsbegeleiding). Samen met de vaste begeleider ben je uiteindelijk verantwoordelijk voor het draaien van de groep waarin structuur, duidelijkheid en individuele aanpassingen van belang zijn. In de afronding wordt er opgeruimd, gerapporteerd en huishoudelijke taken verricht.


Wij vragen:
Je bent een tweedejaars stagiaire van een relevante MBO4 of HBO opleiding, SPH of Pedagogiek, die niet  vast zit aan de stagedagen die vanuit school worden gesteld. We zijn op zoek naar creatieve stagiaires die het een uitdaging vinden om met een groep kinderen/jongeren alledaagse activiteiten voor te bereiden, te ondernemen en te evalueren/rapporteren. Daarnaast wil je de verantwoordelijkheid ontwikkelen om samen een groep te draaien.


Wij bieden:
Een stagevergoeding conform de CAO geestelijke gezondheidszorg. Stagelopen in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng.


Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jenny Staverman, coördinator planner Vrije Tijd, telefoon 0316-533333. Schriftelijke sollicitaties krijgen wij het liefst per e-mail: info@zorgburodeliemers.nl

Sluitingsdatum 30 juni 2019.

____________________________________________________________________________________

Wij zoeken stagiaires voor het schooljaar 2019-2020:

Voor de weekendjes weg bij afdeling Vrije Tijd zoeken wij tweede- of derdejaars studenten van een  MBO4/HBO opleiding SPH, Pedagogiek, Sociaal pedagogische hulpverlening en gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

Korte omschrijving van de organisatie:  

Zorgburo de Liemers ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in hun ontwikkeling naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Onze begeleiding is gericht op het geven van inzicht in niet alleen beperkingen, maar vooral in mogelijkheden. We investeren in het aanleren van vaardigheden, in een sterk eigen netwerk en in een stabiele omgeving. Hierdoor vergroten we de kansen op zelfstandigheid.

Korte omschrijving van de stageafdeling/-locatie:
Tijdens de weekendjes weg begeleid je, met een gediplomeerde medewerker,  een groep van maximaal 4 kinderen/jongeren (5 tot ongeveer 18 jaar) met Autisme en aanverwante stoornissen. De weekendjes weg vinden, per leeftijdscategorie,  één keer per maand plaats van vrijdagmiddag tot en met zondagavond.

Er wordt tijdens de weekendjes weg gewerkt aan de volgende doelen:
- De sociale omgang met leeftijdsgenoten wordt verbeterd.
- Het ouder/gezinssysteem van het kind/jongere wordt ontlast.
- Het kind/jongere heeft meer variatie in zijn vrije tijdsbesteding.

Werkzaamheden:
Je bent betrokken bij de voorbereiding, uitvoeren en afronding van een weekendje weg. Er wordt in het begin van je verwacht dat je  meedenkt met de voorbereiding van de activiteit, om gaandeweg steeds meer zelfstandig te kunnen werken.  Je bent samen met de vaste begeleider verantwoordelijk voor het draaien van de groep waarin structuur, duidelijkheid en individuele aanpassingen van belang zijn. In de afronding wordt er opgeruimd, gerapporteerd en huishoudelijke taken verricht.

Wij vragen:
Tweede- of derdejaars studenten van een  MBO4 of HBO opleiding sociaal pedagogische hulpverlening, pedagogiek, gespecialiseerd pedagogisch medewerker of een andere relevante opleiding, die niet vast zit aan de stagedagen die vanuit school worden gesteld. We zijn op zoek naar creatieve stagiaires die het een uitdaging vinden om met een groep kinderen/jongeren alledaagse activiteiten voor te bereiden, te ondernemen en te evalueren/rapporteren. Daarnaast wil je de verantwoordelijkheid ontwikkelen om samen een groep te draaien.

Wij bieden:
Een stagevergoeding conform de CAO geestelijke gezondheidszorg. Stagelopen in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jenny Staverman medewerker Coördinator Vrije Tijd, telefoon 0316-533333. Schriftelijke sollicitaties krijgen wij het liefst per e-mail: info@zorgburodeliemers.nl

 Sluitingsdatum 30 juni 2019.

____________________________________________________________________________________