Zorgburo De Liemers blijft in het Juvenaat

Zorgburo De Liemers wordt ingepast in de nieuwe plannen voor het Juvenaat. We blijven met ons kantoor gevestigd op de begane grond. Verder krijgen we op de verdiepingen de beschikking over zorgappartementen voor 24-uurszorg voor volwassenen met autisme.

We bieden gespecialiseerde begeleiding en behandeling op gebied van autisme en daarmee samenhangende problematieken. Onze hulpverlening geven wij vorm vanuit de gedachte begeleiding is leidend, behandeling ondersteunend. Het contact met de mens staat daarbij voorop en niet de diagnose. Geïnteresseerd zijn in de persoon achter de diagnose is van wezenlijk belang. We bedoelen hiermee mensen echt zien en horen. Iedereen heeft een uniek verhaal en eigen wensen, behoeften en mogelijkheden. Er zijn gedragswetenschappers binnen onze organisatie werkzaam, maar geen psychiater.

 

De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Daarom kunnen we nu nog geen concrete informatie geven. U kunt zich voor deze zorgappartementen eventueel al wel vast aanmelden. Om voor deze appartementen in aanmerking te komen dient u in ieder geval te voldoen aan de volgende uitgangspunten:

  • U heeft de diagnose autisme
  • U heeft een WLZ-zorgtoewijzing.
  • U heeft een “normale” intelligentie en er is geen sprake van een verstandelijke beperking.
  • U bent zelfstandig in het uitvoeren van uw lichamelijke verzorging. We bieden namelijk geen somatische zorg.
Als u hieraan voldoet, dan wil dat nog niet zeggen, dat u hier uiteindelijk kunt komen wonen. Voordat we hier een definitief besluit over nemen, volgt eerst nog een uitgebreide screening.
Wilt u zich alvast aanmelden? Vul dat het contactformulier in. Dan nemen wij in een later stadium contact met u op en ontvangt u verdere informatie over de screeningsprocedure.
Terug naar overzicht