Voor een herindicatie moet een onderbouwing onderzocht worden. Hiervoor is een evaluatiegesprek inclusief evaluatieverslag van Peter van belang. Dit redden we niet meer voor het einde van februari, dus stel ik voor de huidige indicatie administratief te verlengen voor 2 maanden en dat er een evaluatie wordt gepland in de komende maand.

Ook kan dan bekeken worden of de aanvankelijk beoogde begeleiding ingezet moet worden en zo ja; wanneer en zijn de destijds gestelde doelen nog van toepassing.

 

Zorgovereenkomst